Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Lộ Trình Máy Chủ HỒI ỨC

🎯🎯🎯 LỘ TRÌNH MÁY CHỦ HỒI ỨC

❗ ❗ ❗ Thông Tin Server Mới [ HỒI ỨC ]

🔷 Trang Chủ : http://vlhoiuc.net/

🔷 Facebook : https://www.facebook.com/vlhoiuc

_________________________________________

👑 Ngày 18/05/2021

●  Mở tính năng boss tiểu Hoàng Kim (12h30, 15h30, 21h30)

●  Mở tính năng Phong Lăng Độ (14h00, 16h00, 18h00, 20h00, 22h00)

●  Mở tính năng Vượt Ải ( Phút 50 các giờ chẳn)

●  Mở tính năng Tống Kim (12h00, 21h00)

●  Mở tính năng Dã Tẩu ( Cả Ngày )

●  Mở tính năng Lôi Đài ( 23h00 - 22h25 )

●  Mở tính năng Boss Đại Hoàng Kim ( 15h00, 18h30, 23h30 )

●  Mở tính năng Boss Phong Lăng Độ ( 22h15 )

●  Mở tính năng Boss Võ Lâm Hồi Ức ( 13h00, 20h00 )

__________________________________________

👑 Ngày 21/05/2021

●  Mở tính năng boss tiểu Hoàng Kim (12h30, 15h30, 21h30)

●  Mở tính năng Phong Lăng Độ (14h00, 16h00, 18h00, 20h00, 22h00)

●  Mở tính năng Vượt Ải ( Phút 50 các giờ chẳn)

●  Mở tính năng Tống Kim (12h00, 21h00)

●  Mở tính năng Dã Tẩu ( Cả Ngày )

●  Mở tính năng Lôi Đài ( 23h00 - 22h25 )

●  Mở tính năng Boss Võ Lâm Hồi Ức ( 13h00, 20h00 )

●  Mở tính năng Boss Đại Hoàng Kim ( 15h00, 18h30, 23h30 )

●  Mở tính năng Boss Phong Lăng Độ ( 22h15 )

●  Mở tính năng Liên Đấu ( 11h00 và  19h00 )

__________________________________________

👑 Ngày 25/05/2021

●  Mở tính năng boss tiểu Hoàng Kim (12h30, 15h30, 21h30)

●  Mở tính năng Phong Lăng Độ (14h00, 16h00, 18h00, 20h00, 22h00)

●  Mở tính năng Vượt Ải ( Phút 50 các giờ chẳn)

●  Mở tính năng Tống Kim (12h00, 21h00)

●  Mở tính năng Dã Tẩu ( Cả Ngày )

●  Mở tính năng Lôi Đài ( 23h00 - 22h25 )

●  Mở tính năng Boss Võ Lâm Hồi Ức ( 13h00, 20h00 )

●  Mở tính năng Boss Đại Hoàng Kim ( 15h00, 18h30, 23h30 )

●  Mở tính năng Boss Phong Lăng Độ ( 22h15 )

●  Mở tính năng Liên Đấu ( 11h00 và  19h00 )

●  Mở tính năng Công Thành Chiến 

__________________________________________

👑 Chưa Cập Nhập

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
Công ty Cổ phần VNG phân phối độc quyền tại Việt Nam. 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.
Lưu ý: Võ Lâm Hồi Ức không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia

Trò chuyện với Gamemaster